Udruga Beat redovito provodi program za djecu i mlade koji uključuje:

  • likovne radionice za djecu i mlade (slikarske, mix-media i radionice modeliranja)

  • glazbene radionice za djecu i mlade - školu gitare i školu klavira

  • pripreme za upis u srednju školu likovnih umjetnosti i na Umjetničku akademiju

  • izložbe radova naših polaznika

  • izložbe radova učenika srednjih škola

  • izložbe radova studenata Umjetničke akademije

  • organizirani posjeti i izložbe dječjih vrtića i škole

Likovne radionice održavaju se nekoliko puta tjedno, a polaznicima je osiguran materijal za rad. Naš stručni tim individualnim pristupom svakom polazniku omogućava razvoj vještina i osobnog stila. Dva puta godišnje svi polaznici imaju priliku izložiti svoje radove u sklopu grupne izložbe u Studiju -21-.

Za sve upite, kontaktirajte nas na: udrugabeat.split@gmail.com ili 098 54 5042

Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge Beat.