Periferna mreža 

Projekt "Periferna mreža" namijenjen je poticanju i razvoju kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih koji su koncentrirani na rubnim dijelovima Splita i time manje izloženi utjecajima kulturnih institucija. Aktivnosti će provoditi udruga za kulturu Beat, u vlastitim prostorijama galerije Studio -21- te Osnovnim školama Dugopolje i Dicmo. Cilj projekta je omogućiti djeci i mladima iz rubnih dijelova grada da u okviru izvaninstitucionalnog odgojno-obrazovnog programa razvijaju kreativnost i socijalne vještine te aktivno sudjeluju u kulturnom životu. Projekt potiče integraciju i socijalizaciju djece i mladih različitih psihofizičkih, dobnih i socijalnih karakteristika. Nizom likovnih i glazbenih radionica, edukativnih predavanja, izložbi, koncerata i organiziranih okupljanja, a u suradnji s 4 partnera te 5 suradničkih institucija koji djeluju na području grada i županije, projekt će doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života djece i mladih smanjenju socijalne i društvene isključenosti te kvalitetnom provođenju slobodnog
vremena djece i mladih.

Aktivnosti u okviru projekta:

- slikarske radionice (voditelji: Ivan Pezer, Damjan Barić, Damir Žitko, Kristijan Falak)

- radionice modeliranja(voditelji: Julijana Voloder, Ivan Pezer)

- mix media radionice(voditelj: Julijana Voloder)

- glazbene radionice (voditelj: Marina Ivanova)

- izložbe (Jasmina Šarić, Damir Žitko,Julijana Voloder,  Ivan Pezer, Natalija Čelan)

- posjet izložbama i razgovor s umjetnicima (Jasmina Šarić, Damir Žitko, Ivan Pezer, Natalija Čelan)

- edukacijska predavanja (Jasmina Šarić, Damir Žitko, Ivan Pezer, Julijana Voloder, Kristijan Falak, Damjan Barić)

- virtualna izložba

 

 

 

 

U suradnji s Culture Hub Croatia organizirali smo ljetnu školu namijenjenu srednjoškolcima u dobi od 15 do 18 godina, u ukupnom trajanju od 15 školskih sati.
Škola seu četiri termina održala od 30. lipnja do 10. srpnja u prostoru galerije Studio -21-. (Velebitska 66 Split). Cilj ljetne škole je potaknuti kreativno razmišljanje, stvaranje i aktivno djelovanje u zajednici kroz radionice kreativnog izražavanja, promatranja, pisanja, pokreta i storytellinga.

 

 

 

Partneri na projektu "Periferna mreža":

OŠ Ante Starčevića Dicmo

OŠ Dugopolje

Škola likovnih umjetnosti

UMAS

Glazbeno društvo P.I.Čajkovski

"Culture Hub Croatia" Platforma za edukaciju, kreativnost i poticanje razvoja kroz kulturu kreativnost i poticanje razvoja kroz kulturu

Razdoblje provedbe projekta je školska godina 2018./19. te školska godina 2019./20.

Projekt sufinancira Ministarstvo  znanosti i obrazovanja u okviru programa izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja

Iz medija

CHC_LJETNA_Å KOLA.png