top of page

END-START

Izložba studenata Umjetničke akademije u Splitu – Odsjek za kiparstvo – Kolegij „Umjetnost u kontekstu“

 

Izložba je dio projekta „Umjetnost u kontekstu“, koji je proširenje postojećeg kolegija „Umjetnost u kontekstu“ u sklopu programa Odsjeka za kiparstvo Umjetničke akademije u Splitu. Projekt se provodi u suradnji Odsjeka za kiparstvo Umjetničke akademije u Splitu i udruge za kulturu Beat. Cilj projekta je prezentacija radova studenata-polaznika ovog kolegija, u okviru godišnje zajedničke izložbe. Namjera je na ovaj način aktivno uključiti studente u proces i omogućiti prezentaciju njihovih ideja, istraživanja i realiziranih radova. Osim što studente uključuje u aktivno promišljanje vlastite uloge i oblikovanje vlastite umjetničke prakse te njeno pozicioniranje unutar konteksta umjetničke scene, izložbom se ukazuje i na važnost diskurzivnog promišljanja i istraživanja individualnog umjetničkog izričaja unutar određenog konteksta. Izložba je definirana teorijsko-istraživačkim temeljem i temom unutar konteksta kolegija te proizlazi kao vidljivi rezultat kontinuiranog rada studenta tijekom semestra, odnosno akademske godine, pri čemu je upravo naglasak na procesu. Pritom se potiče interdisciplinarnost i transmedijalno izražavanje te razvijanje vlastitih koncepata i metoda.

Projekt se direktno nadograđuje na kompetencije koje se stječu u okviru kolegija, a koje između ostalog uključuju i osposobljavanje za samostalnu umjetničku praksu, artikuliranje ideje i njezinu komunikaciju, umjetničku suradnju s kulturnim i društvenim institucijama te produkciju i prezentaciju individualnog umjetničkog rada.

Nadalje, projekt uključuje rad sa studentima u osmišljavanju, artikulaciji i realizaciji vlastite ideje, upoznavanje i pripremu s načinima njezine prezentacije te sudjelovanje u postavu izložbe i zajedničkom promišljanju njezinog koncepta.

 

 

Izlažu:

Mirna Markotić

Magdalena Modrić

Stjepan Kraljević

Josip Sovulj

Nikolina Veljačić

 

Mentorica:

Tanja Ravlić

 

Kustosica:

Jasmina Šarić

Izložba je organizirana uz potporu Zaklade Kultura nova i Ministarstva kulture.

bottom of page